2.4.10

Ψηφιακό βιοχωριό

Μια πρωτότυπη ιδέα για ελληνικά δεδομένα έχει ξεκινήσει εδώ και 1.5 χρόνο από τη Κοζάνη. Tο λεγόμενο Βιοχωριό αποτελείται από 130 φοιτητές, νέους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους μηχανικούς οι οποίοι οικοδομούν ένα ψηφιακό, φιλικό προς το περιβάλλον, χωριό. Ενδιαφέρον έχει η περιγραφή των στόχων της ψηφιακής αυτής κοινότητας.

“Βασικός στόχος του Βιοχωριού είναι η δημιουργία μίας κοινωνίας ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με τον δομημένο χώρο και πιο συγκεκριμένα με την οικολογική δόμηση και διαβίωση μίας κοινωνίας.

Η κοινωνία αυτή θα αποτελείται κυρίως από προπτυχιακούς φοιτητές και από νέους μηχανικούς.
Οι εμπλεκόμενοι θα έχουν ως σκοπό αρχικά τη δόμηση μίας μικρής τρισδιάστατης ψηφιακής περιοχής (βιο – χωριό) η οποία θα ακολουθεί τις αρχές τις οικολογικής αρχιτεκτονικής. Η δόμηση θα βασίζεται στις υπάρχουσες νομοθεσίες ( οι οποίες θα βελτιώνονται όπου κρίνεται απαραίτητο μετέπειτα μελετών) με σκοπό το εγχείρημα να είναι πλησίον της πραγματικότητας.

Τα κτίρια τα οποία πρόκειται να δομούνται μέσα σε αυτή την περιοχή θα σχεδιάζονται από ομάδες μελών τα οποία θα συνεργάζονται για την επίτευξη του σκοπού τους, ο οποίος θα είναι ένας πλήρης φάκελος μελέτης που θα ακολουθεί τις ελάχιστες θεσπιζόμενες απαιτήσεις. Τα κτίρια θα σχεδιάζονται και σε προκαθορισμένη 3D μορφή έτσι ώστε να εισάγονται και στο τρισδιάστατο ψηφιακό χωριό.

Οι ομάδες θα δύναται να αποτελούνται από ανεξάρτητα μέλη τα οποία θα αποφασίζουν να συνεργαστούν μεταξύ τους, από πανεπιστημιακές ομάδες οι οποίες θα αναλαμβάνουν την ανάθεση ενός έργου, ή από σύσταση μελών τα οποία θα αναλαμβάνουν κάποιο εξειδικευμένο έργο με ειδικά επιδεκτικό σκοπό.”

Ότι δεν κάνει το ίδιο το κράτος το πράττουν νέοι ανεξάρτητοι άνθρωποι με ενδιαφέρον για τον τόπο καθώς και για την επίδραση της ανθρώπινης εγκατάστασης και δραστηριότητας.