3.4.10

Απειλείται ο Έβρος

Απειλείται ξανά ο Έβρος και αυτή τη φορά από τοξικά απόβλητα προερχόμενα από τη Βουλγαρία. Μια μονάδα εξόρυξης χρυσού πρόκειται να εφαρμόσει τη μέθοδο της κυάνωσης η οποία σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες και εκτιμήσεις μπορεί να προκαλέσει προβλήματα μέχρι καταστροφή και αλλοίωση στο φυσικό στοιχείο της περιοχής. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι υπεύθυνη τόσο για εδαφική ρύπανση όσο και υδάτινη και είναι απαγορευμένη στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Η Βουλγαρία ως κράτος-μέλος καλείται να ακολουθήσει την αντίστοιχη νομοθεσία και κανονισμούς. Σε περίπτωση που δε το κάνει, τα ταξικά απόβλητα κινδυνεύουν να χυθούν στον ποταμό Άρδρα ο οποίος στη συνέχεια καταλήγει στον Έβρο.