27.11.08

Για ακόμη μία φορά η Ελληνική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες για δύο υποθέσεις στις οποίες η Ελλάδα παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία σε ζητήματα που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη μόλυνση, που προκαλούν τα λύματα και τα στερεά απόβλητα.

Η πρώτη υπόθεση βασίζεται στο ότι η Ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δημιουργήσει την απαιτούμενη υποδομή για τη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σε 12 κωμοπόλεις και πόλεις, και ας έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για αυτή την παράλειψη. [Σημειώνουμε οτι η προθεσμία για τη κατασκευή και λειτουργία τέτοιων υποδομών έληξε το Δεκέμβρη του 2000]

Όπως προειδοποεί η Ευρωπαική Επιτροπή στη σχετική ανακοίνωσή της, αν η Ελλάδα δεν επανορθώσει την κατάσταση γρήγορα,θα ακολουθήσει η επιβολή προστίμου.Βάσει της κοινοτικής οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, οι οικισμοί (κωμοπόλεις και πόλεις) άνω των 15.000 κατοίκων υποχρεούνται να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης για τη συλλογή των λυμάτων τους και για τη βιολογική επεξεργασία τους με σκοπό την απομάκρυνση των ρύπων πριν την απόρριψή τους στη θάλασσα ή σε γλυκά νερά.

Σε πέντε οικισμούς της Ανατολικής Αττικής (Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Ραφήνα,Κορωπί και Νέα Μάκρη) τα έργα κατασκευής,τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική Ένωση, δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το 2013.(!) Στην Τρίπολη,η υποδομή ολοκληρώθηκε,αλλά προς το παρόν δεν διατίθενται αποτελέσματα δειγματοληψίας,που να καταδεικνύουν ότι λειτουργεί σωστά. 

H απουσία επεξεργασίας στους εν λόγω οικισμούς σημαίνει ότι η υγεία των κατοίκων τίθεται σε κίνδυνο διότι ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να μολυνθούν με επιβλαβή βακτήρια και ιούς. Tο άζωτο και ο φώσφορος τα οποία περιέχονται στα λύματα μπορούν να βλάψουν το θαλάσσιο περιβάλλον ευνοώντας την υπέρμετρη ανάπτυξη φυκιών τα οποία πνίγουν τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς.

Η δεύτερη υπόθεση σχετίζεται με την ακατάλληλη λειτουργία του νέου χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων στη Φυλή της Δυτικής Αττικής.Τα απόβλητα δεν καλύπτονται κατάλληλα στον χώρο υγειονομικής ταφής, δεν έχει δημιουργηθεί δίκτυο συλλογής υδάτων ενώ επίσης υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ολισθήσεων των αποβλήτων.

Eίναι γνωστό πως η Ελληνική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα μας, για τον συνεχή βιασμό του περιβάλλοντος και για την υγεία των πολιτών,και το έχει αποδείξει αρκετές φορές.Όπως φαίνεται όμως ούτε και τα πρόστιμα την τρομάζουν αρκετά ωστε να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθηνση.

Και γιατί άλλωστε;