7.9.08

Με παρέμβαση Σιούφα... ΒΕΠΕ στον Δρυμό Πάρνηθας

Τη δημιουργία Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής ΠΕριοχής μέσα στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας ενέκρινε, μετά από εισήγηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η δημιουργία του «Τεχνολογικού Πάρκου Ακρόπολις» είχε αρχικά απορριφθεί από το Ε΄ τμήμα του ΣτΕ, με το σκεπτικό ότι το διάταγμα Προστασίας της Πάρνηθας δεν μπορεί να επιτρέπει χρήσεις που να την επιβαρύνουν.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου (στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, παραπέμφθηκε το θέμα με προσωπική παρέμβαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά) τελικά εγκρίνεται το σημείο στα οποίο το ΥΠΕΧΩΔΕ είχε επιμείνει, παρά την προηγούμενη αρνητική εισήγηση του Ε΄ Τμήματος το 2006. Πρόκειται για την εξαίρεση από τις προστατευτικές διατάξεις του δρυμού, έκτασης 500 στρεμμάτων στα Κιούρκα (Αφίδνες), με σκοπό τη δημιουργία ΒΕΠΕ (βιομηχανικής και επιχειρηματικής περιοχής). Στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος που υποβλήθηκε στην Ολομέλεια, η επίμαχη έκταση περιλαμβάνεται μεν στα όρια του δρυμού, ως ξεχωριστή όμως ζώνη με τον χαρακτηρισμό «ΒΕΠΕ Τεχνόπολη-Ακρόπολη».

Η χωροθέτηση της βιομηχανικής και επιχειρηματικής περιοχής «Τεχνολογικού Πάρκου Ακρόπολις» στην Πάρνηθα είχε χαρακτηριστεί με απόφαση του Ε΄ τμήματος του ΣτΕ το 2006 «μη νόμιμη», καθώς η εν λόγω περιοχή «αποτελεί το όριο σύνδεσης της Πάρνηθας με τον ορεινό όγκο της Πεντέλης». Περαιτέρω, όπως σημείωνε το σκεπτικό της απόφασης του 2006, «τα διατάγματα που προτείνονται με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως την οριοθέτηση, προστασία και αναβάθμιση των ορεινών όγκων της Αττικής(...) δεν δύνανται να ορίζουν νέες χρήσεις γης ή να καθιστούν επιτρεπτή την αύξηση των υφισταμένων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που επιδρούν δυσμενώς στα ευπαθή οικοσυστήματα των ορεινών όγκων».

Το απαραίτητο για την προστασία της Πάρνηθας προεδρικό διάταγμα παρουσιάστηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ στις αρχές του 2006 και κατόπιν κατατέθηκε για γνωμοδότηση στο ΣτΕ. Καταγράφει τα ακριβή όρια του δρυμού και τον χωρίζει σε 16 ζώνες, ορίζοντας συγκεκριμένες χρήσεις γης για καθεμία από αυτές, όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση, έργα αναψυχής, αγροτική εκμετάλλευση και ήπια τουριστική ανάπτυξη. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά της Πάρνηθας το καλοκαίρι του 2007 αποφασίστηκε η επέκταση των ορίων του πυρήνα του δρυμού από 38.000 στρέμματα σε 110.000 στρέμματα. Στην περιοχή αυτή δεν επιτρέπεται ουσιαστικά καμία παρέμβαση στο περιβάλλον. Στις παρατηρήσεις του, το Ε΄ τμήμα του ΣτΕ είχε απορρίψει, σειρά ασύμβατων με τον δρυμό δραστηριοτήτων όπως την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μονής Κλειστών και φυσικά το «Τεχνολογικό Πάρκο Ακρόπολις».

Η εξέλιξη του θέματος αφήνει περιθώρια υποψιών για τους λόγους των κυβερνητικών ενεργειών σε θέματα περιβάλλοντος. Σίγουρα είναι υψηλής προτεραιότητας τα συμφέροντα κάποιων. Και αυτοί οι κάποιοι σίγουρα δεν είναι οι πολίτες του λεκανοπεδίου και οι επόμενες γενεές.