14.5.08

Η ανθρώπινη καταστροφή



Την πρώτη παγκόσμια καταγραφή της ανθρώπινης επίδρασης στους ωκεανούς της Γης ξεκίνησαν φέτος Αμερικανοί επιστήμονες, αποκαλύπτοντας κατεστραμμένα οικοσυστήματα και βλαβερές βιολογικές προσμείξεις ειδών σε όλο τον πλανήτη.

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι 40% των ωκεανών της Γης έχουν επηρεασθεί σημαντικά, ενώ μόλις το 4% παραμένει παρθένο. Οι αρκτικές θάλασσες ανήκουν στην «παρθένα» κατηγορία βρίσκονται όμως σε υψηλό κίνδυνο, λόγω της επέκτασης της ναυτιλίας σε νερά στα οποία πρόσφατα έλιωσαν οι πάγοι.

Η γνωστότερη επίπτωση των ανθρώπινων ενεργειών στους ωκεανούς του πλανήτη είναι η σταδιακή υποχώρηση του pH των υδάτων λόγω της αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα. Η αργή αυτή μεταβολή της χημικής σύστασης μπορεί να διαταράξει την κατανομή του πλαγκτόν, αλλά και των μικροσκοπικών ζώντων οργανισμών που κατασκευάζουν τους κοραλλιογενείς ύφαλους.