27.3.08

Μπαταρίες –Μικρές αλλά τρομακτικά βλαβερές


Συχνά κυκλοφορώντας στο δρόμο βλέπουμε σε διάφορα μαγαζιά κάποιες πλαστικές στήλες στις οποίες μας καλούν να εναποθέτουμε εκεί τις μπαταρίες που μέχρι πρότινος πετάγαμε στα σκουπίδια. Άραγε έχουμε αναλογιστεί ποτέ ποιος ο λόγος ύπαρξης τέτοιας τεράστιας προπαγάνδας σχετικά με την ανακύκλωση των μπαταριών; Είναι τόσο βλαβερές λοιπόν αυτές οι μπαταρίες ώστε να δικαιολογούν την δημιουργία ολόκληρων μη κερδοσκοπικών Α.Ε. για τη συλλογή τους;

Η απάντηση είναι πως ναι. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά περιέχουν τοξικές ουσίες οι οποίες όταν διαρρεύσουν στο έδαφος ή στα νερά μπορούν στη συνέχεια μέσω της ύπαρξης τους στο οικοσύστημα να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Μία μικρή μπαταρία περιέχει ουσίες οι οποίες είναι ικανές να ρυπάνουν ένα κυβικό μέτρο γης ή 400 κυβικά μέτρα νερό. Συγκεκριμένα τόσο στις πρωτογενής μπαταρίες (οικιακές) όσο και στις δευτερογενής ( βιομηχανικές) υπάρχουν στοιχεία όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο και ο υδράργυρος. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε νεφρικές βλάβες, νευρολογικές διαταραχές, διαταραχές στην αιμοποίηση, καρκίνους, εμφύσημα και αρκετές άλλες ασθένειες. Μία πρόχειρη προσέγγιση για την ελληνική πραγματικότητα μας δείχνει πως σε ποσοστό 0,2 % επί των συνολικών απορριμμάτων οι μπαταρίες είναι υπεύθυνες για το 20% των τοξικών ουσιών. Μπορούν βέβαια όλα αυτά να μας φαίνονται με μία πρώτη ματιά αστεία, αν όμως κοιτάξουμε τα ποσοστά των επιδημιολογικών μελετών μάλλον θα αλλάξουμε γνώμη.

Με μία πρώτη λοιπόν ματιά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τη σημαντικότητα του παρόντος θέματος. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί πως ενώ από τις μπαταρίες των αυτοκινήτων από τις οποίες ο μόλυβδος μπορεί να λιωθεί και να πουληθεί, στις υπόλοιπες κατηγορίες η ανακύκλωση των μπαταριών απαιτεί μεγάλο κόστος. Η μη κερδοσκοπικές Α.Ε. οι οποίες είναι υπεύθυνες για την συλλογή και ταξινόμηση των μπαταριών οφείλουν να τις μεταφέρουν στα ελάχιστα εργοστάσια (μέχρι πρόσφατα τέσσερα ) που υπάρχουν στην Ε.Ε. και κατά περίπτωση να καταβάλλουν και κάποια χρήματα.

Σαν μεμονωμένα άτομα μπορούμε και πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή τη προσπάθεια. Η χρήση ρεύματος αντί μπαταριών, οι ηλιακές μπαταρίες, οι επαναφορτιζόμενες και φυσικά η εναπόθεση όσων χρησιμοποιούμε στους ειδικούς κάδους ή στήλες αποτελούν κινήσεις με τις οποίες μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς στην μείωση των τόσο βλαβερών συνεπειών που έχει η αλόγιστη εναπόθεση των μπαταριών στις χωματερές ή όπου αλλού τη πετάξει κάποιος «σύγχρονος» άνθρωπος. Τέλος ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι το να προωθήσουμε αυτές τις κινήσεις και σε άλλους. Μία τέτοια στήλη ανακύκλωσης στη δουλειά μας, στο γραφείο μας ή όπου είμαστε και υπάρχει συχνή χρήση μπαταριών είναι ότι καλύτερο. Η προμήθεια είναι δωρεάν, τη στήλη μας τη φέρνει η ίδια η εταιρεία η οποία φυσικά θα έρθει να παραλάβει και τις μπαταρίες όταν την καλέσουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο e-mail μας!