5.2.08

Ελλειπές το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων


Μετά απο το φιάσκο με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας η ευρωπαϊκή επιτροπή αποφασίζει για δεύτερη φορά να κινήσει δικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας όσο αφορά τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων καθώς επικρατεί παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Ελληνική κυβέρνηση οχι μόνο δεν έχει εφαρμόζει τους νόμους αλλά δεν έχει καν θεσπίσει κατάλληλη νομοθεσία για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων. Μια άλλη υπόθεση που αφορά την επεξεργασία ιλύος καθαρισμού λυμάτων τίθεται στο αρχείο.

 Ακόμα δεν έχει εγκρίθει κατάλληλο σχέδιο για τα επικίνδυνα απόβλητα που να εξασφαλίζει την ορθή από περιβαλλοντικής άποψης διαχείριση τους και ανέχεται την ανεξέλεγκτη διάθεση των περισσότερων από τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα.

Η Ελλάδα, μετά τη λήψη τελικής προειδοποίησης τον Δεκέμβριο 2005, τροποποίησε το νομικό της πλαίσιο για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και ενέκρινε νέο σχέδιο διαχείρισης, το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή τον Μάρτιο 2007. Παρά την έγκριση του εν λόγω σχεδίου από τους αρμόδιους, η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της.

Το σχέδιο είναι υπερβολικά γενικόλογο και δεν προβλέπει μια συγκροτημένη στρατηγική για τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά τον προσδιορισμό κατάλληλων χώρων διάθεσης και ο κατάλογος των επικίνδυνων αποβλήτων δεν είναι ακόμη οριστικός για όλες τις κατηγορίες.
Η κυβέρνηση έχει παραδεχθεί ότι 600.000 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων έχουν αποθηκευθεί σε χώρους, οι οποίοι θεωρούνται από τις ελληνικές αρχές ως «καταρχήν ρυπασμένοι» χωρίς βέβαια να κάνουν κάτι για να βελτιωθεί η κατάσταση.

Όπως γίνεται αντιληπτό το συγκεκριμένο σχέδιο έχει δημιουργηθεί για ακόμα μία φορά μονάχα για τη δημιουργία εντυπώσεων χωρίς να είναι σε θέση να δώσει μια οριστική λύση.
Οι κυβερνώντες παίζουν κρυφτούλι με την ΕΕ θέτοντας σε κίνδυνο το περιβάλλον και την υγεία των Ελλήνων...