12.1.08

Ανύπαρκτα τα μέτρα για το περιβάλλον στην Ελλάδα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε δηλώσει οτι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 9% έως το 2016 θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο μέχρι το τέλος του 2007. Όμως σήμερα μπορούμε να αντιληφθούμε οτι αυτό ποτέ δεν έγινε και δεν πρόκειται να γίνει καθώς για ακόμα μια φορά η καθυστέρηση ήταν τραγική και τελείως εκτός της προθεσμίας, που ήταν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει τις διαδικασίες για παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω καθυστέρησης υποβολής του Σχεδίου.

Επίσης κατά τη διάρκεια μίας ακόμα έξαρσης αδιαφορίας από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, το ΥΠΕΧΩΔΕ τερμάτισε τη συνεργασία του με το Εθνικό Αστεροσκοπείο για το σύστημα παρακολούθησης των εκπομπών, χωρίς να έχει ακόμα διαμορφώσει νέο σύστημα που θα αναλάβει αυτή την εργασία.