9.3.11

Εξασθενές χρώμιο στο νερό

Το εξασθενές χρώμιο, του οποίου η γνωστότερη μορφή στην φύση είναι ο κροκοΐτης ή χρωμικός μόλυβδος (PbCrO4), είναι μια ένωση του χρωμίου πολύ τοξική, ύποπτη για καρκινογεννέσεις και μεταλλάξεις, που χρησιμοποιείται στις μεταλλοβιομηχανίες για δημιουργία επιστρώσεων από την διάβρωση. Συγκεκριμένα άλατα του εξασθενούς χρωμίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην βυρσοδεψία. Το εξασθενές χρώμιο θεωρείται “ευκίνητο” στο νερό, δηλαδή παραμένει στην διαλυτή φάση σε αντίθεση με το τρισθενές χρώμιο που τείνει να προσροφάται στα αιωρούμενα σωματίδια και στην λάσπη. Με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσμοθετηθεί ανώτατο όριο γενικά για το χρώμιο τα 50 mg/lt όριο που από τους ειδικούς χαρακτηρίζεται ως μη ικανοποιητικό, όταν μιλάμε συγκεκριμένα για το εξασθενές χρώμιο. Σύμφωνα, λοιπόν, με έρευνες που έγιναν από την ΕΥΔΑΠ διαπιστώθηκε ότι στον Ασπρόπυργο εμφανίζονται πολύ υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στο νερό, συγκεντρώσεις της τάξης των 450 mg/lt, δηλαδή 9 φορές περισσότερο από το μη ικανοποιητικό όριο που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έρευνες οδήγησαν σε γεώτρηση που πραγματοποιείται κοντά σε γαλβανιστήριο εταιρίας και το υπουργείο προχώρησε σε εντολή μη χρήσης του πηγαδιού και εισηγήθηκε πρόστιμο προς την εταιρία. Στο εν λόγω πηγάδι οι συγκέντρωσης χρωμίου έφταναν τα 10 mg/Kg και οι έρευνες συνεχίζονται, αφού η υγεία και η ασφάλεια του πληθυσμού, όπως και του περιβάλλοντος δεν έχουν εξασφαλιστεί.