1.3.11

Ανεμογεννήτριες στα μουλωχτά και με το ζόρι

Από το 1999 προσπαθεί η εταιρία ΤΕΡΝΑ να στήσει ανεμογεννήτριες στη θέση φυσικού κάλλους Σερβούνι Αμαρύνθου, χωρίς να διαθέτει καν τις απαραίτητες άδειες, συναντώντας την καθολική αντίδραση των κατοίκων, που με επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις και δικαστικούς αγώνες, κατάφεραν να σταματήσουν την καταστροφή ενός αγαπημένου τους τοπίου.

Με την διαδικασία του «fast track», δηλαδή τη διευκόλυνση των μεγάλων επενδύσεων, που -σύμφωνα με πρόσφατο νομοσχέδιο- ο αιγιαλός, η χωροθέτηση και οι όροι δόμησης ορίζονται με υπουργικές αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα, με παράκαμψη της κείμενης νομοθεσίας, εθνικής και ευρωπαϊκής, η εταιρία απέκτησε αδειοδότηση σε μια "περίεργη" ημερομηνία, μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, στις 23/12/10. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ερετρίας και Αμαρύνθου αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει την άμεση διακοπή των εργασιών, μέχρι να επανεξεταστούν οι άδειες.

Επισημαίνεται επίσης, η ιστορική ομόφωνη απόφαση της 5ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ευβοίας να απορρίψει το αίτημα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εταιρίας αιολικών πάρκων για την περιοχή της Καρύστου.

Αν και είμαστε σαφώς υπέρ της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, είμαστε κάθετα αντίθετοι στην περιβαλλοντικά άκριτη και κερδοσκοπική εφαρμογή τους από ανώνυμες εταιρίες εις βάρος των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος.

Περιφερειακή Οργάνωση Στερεάς Ελλάδας