16.9.10

Αναρχική... οικολογία

Αφού παραδέχεστε από μόνοι σας ότι είσαστε ζώα, δεν μπορεί να σας πει κανένας τίποτα...