28.5.10

Ο μαυρόγυπας

Ένα από τα πιο απειλούμενα αρπακτικά πτηνά στην Ευρώπη είναι ο μαυρόγυπας. Κατά τους ιστορικούς χρόνους το είδος αυτό είχε μεγάλη εξάπλωση και υπήρχε σε χώρες όπως η Γαλλία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ρουμανία. Σήμερα μπορεί να το δει κανείς σπάνια σε ψηλές κορυφές βουνών και σε δάση.Ο βασικός παράγοντας που έχει οδηγήσει στον περιορισμό του πληθυσμού του μαυρόγυπα είναι η έλλειψη τροφής. Η αλλαγή στον τρόπο ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και -κυρίως- η ταφή των νεκρών ζώων, στερεί από αυτό το αρπακτικό την κυριότερη πηγή τροφής. Είναι πτωματοφάγα πτηνά και τρέφονται κατά κύριο λόγω με κουφάρια ζώων και κόκκαλα.Έτσι λοιπόν η ταφή των νεκρών ζώων όπως μοσχάρια, κοτόπουλα αλλά ακόμα και σκυλιά αποτελεί πρόβλημα για τις διατροφικές τους συνήθειες.Οι μαυρόγυπες είναι ακριβώς όπως οι γύπες της αφρικανικής σαβάνας, όρνια, αρπακτικά.Ένας άλλος λόγος βασικός για την εξαφάνιση του μαυρόγυπα στην χώρα μας είναι ότι πολλοί σκοτώνουν παράνομα αυτά τα πτηνά για να τα ταριχεύσουν και να τα έχουν σαν όμορφα λάφυρα στο σπίτι τους.Ο μαυρόγυπας σήμερα ζει στην Κρήτη και σε κάποια βουνά της Θεσσαλίας.