25.5.10

Μεταλλείο Κίρκης

Διαβάσαμε σε εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας πριν μέρες για το εγκαταλειμμένο μεταλλείο μολύβδου-ψευδαργύρου στην περιοχή της Κίρκης του νομού Έβρου:

«[...]μεταλλευτικά τέλματα βρίσκονται στις κατεστραμμένες λεκάνες εναπόθεσης και τους χώρους του εργοστασίου, καθώς επίσης υπολείμματα μεταλλευτικών συμπυκνωμάτων και σωροί ακατέργαστου μεταλλεύματος, που παραμένουν εκτεθειμένα και αποτελούν διαρκή πηγή διαρροής τοξικών ουσιών στο περιβάλλον. Από τα στοιχεία έκθεσης για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης από το μεταλλείου Κίρκης και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, που παρουσιάστηκαν σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, προκύπτει ότι μπορεί η ρύπανση να μεταφερθεί από τον αέρα, τη σκόνη ή το αρδευτικό σύστημα.Σύμφωνα με την έκθεση υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα ιζήματα του ποταμού Ειρήνης και η ύπαρξη υδάτινου αποδέκτη κοντά στο μεταλλείο ανάγει τη ρύπανση σε μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα. Ωστόσο οι αναλύσεις στο νερό του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Κίρκης δεν έδειξαν υπέρβαση των ορίων σε τοξικές ουσίες και βαρέα μέταλλα.Επίσης διαπιστώθηκε μεγάλη διασπορά τοξικών στοιχείων στις παρακείμενες καλλιέργειες και συγκέντρωση βαρών μετάλλων στα καλλιεργούμενα εδάφη. [...]»

Στο συγκεκριμένο στάδιο δεν υπάρχει κίνδυνος για μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα ή των αγροτικών καλλιεργειών όμως οι ουσίες που βρίσκονται μέσα στο μεταλλείο μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο στον άνθρωπο και για αυτό συνιστάται στον κόσμο να μην βρίσκεται μέσα ή στους γύρω χώρους του μεταλλείου. Είναι ολοφάνερο πως το μεταλλείο πρέπει να σφραγιστεί καθώς εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία και κυρίως γιατί μπορεί στο μέλλον να προκαλέσει εκτεταμένη μόλυνση του περιβάλλοντος με ότι αυτό συνεπάγεται. Η υγειονομική ταφή των τοξικών ουσιών θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες και ο χώρος να έχει σφραγιστεί ερμητικά, όμως ζούμε στην Ελλάδα του 2010! Θα μπορούσαμε και εμείς με τη σειρά μας, σε αυτό το σημείο που φτάσαμε, να πούμε πως το υπουργείο περιβάλλοντος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του αλλά δεν θεωρούμε πως θα άλλαζε κάτι με αυτό!