23.4.10

Καταγγείλτε τους!

Οι φιλοζωικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ενημέρωσαν ότι στο Μοναστηράκι στις 23 Ιανουαρίου του 2010 κατασχέθηκε δέρμα σε όλους μας γνωστής καφέ αρκούδας από την Διεύθυνση Δασών Αττικής. Η καφέ αρκούδα είναι απειλούμενη και γι αυτό τον λόγο προστατευόμενο είδος στη Ελλάδα από την διεθνή, την κοινοτική και την Ελληνική νομοθεσία. Στην χώρα μας λοιπόν σύμφωνα με το άρθρο 258(Ν.Δ 86/69) του δασικού κώδικα
Απαγορεύεται ο φόνος, η κακοποίηση, η κατοχή, η αιχμαλωσία και η έκθεση σε δημόσια θέα της καφέ αρκούδας καθώς αυτό το είδος αρκούδας στο κόκκινο βιβλίο των απειλουμένων ειδών αναφέρεται ως εξαιρετικά προστατευόμενο είδος ζώου. Το θέμα θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα ακολουθώντας φυσικά νόμιμη διαδικασία ανάκρισης ώστε να εξακριβώσουν την προέλευση του συγκεκριμένου δέρματος και γενικώς την παράνομη εμπορία απειλουμένων ειδών της άγριας πανίδας. Θα ήταν καλό ο οποιοσδήποτε βλέπει να γίνονται αγοραπωλησίες δερμάτων, ταριχευμένων ή και ζωντανών ζώων να κάνουν καταγγελία στις φιλοζωικές αυτές οργανώσεις.