1.12.09

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι προσφυγές για Ασωπό και Νέστο

Την Τετάρτη αρχίζει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκδίκαση της προσφυγής που έχουν καταθέσει φορείς και κάτοικοι από τα Οινοφύτα για τη μόλυνση του Ασωπού.
Η προσφυγή στρέφεται κατά της νομαρχίας Βοιωτίας που δεν ακύρωσε τις περιβαλλοντικές άδειες σε επιχειρήσεις που ρυπαίνουν το ποτάμι, αλλά και κατά πέντε επιχειρήσεων που συνεχίζουν να ρυπαίνουν παρά τα υψηλά πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν.
Ειδικότερα, η σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου θα προτείνει να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις του Ινστιτούτου Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισμού και της οικολογικής οργάνωσης «Πολίτες για τη Αειφορία» που ζητούν να ακυρωθούν αποφάσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους για ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πέντε βιομηχανιών στο Δήμο Οινοφύτων, οι οποίες κατά τους ισχυρισμούς τους ρυπαίνουν τον Ασωπό ποταμό.
Οι δύο οικολογικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι βιομηχανίες διαχειρίζονται επικίνδυνα υγρά απόβλητα, χωρίς να έχουν τις νόμιμες άδειες και κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.
Ακόμα, η κ. Σακελλαροπούλου θα αναφέρει ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος και τη νομοθεσία, ήταν υποχρεωμένη μετά το αίτημα των οικολογικών οργανώσεων να εξετάσει τη νομιμότητα των αδειών λειτουργίας των βιομηχανιών και τις συνέπειές τους στο περιβάλλον.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας αρκέστηκε στο ότι οι βιομηχανίες κατέθεσαν αιτήσεις χορήγησης αδείας επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, λυμάτων κ.λπ., θεωρώντας ως επαρκή αιτιολογία για την απόρριψη του αιτήματος των οικολογικών οργανώσεων το ότι οι βιομηχανίες κατέθεσαν τις αιτήσεις αδειοδότησης. Αυτό όμως, θα αναφέρει η σύμβουλος Επικρατείας, είναι πλημμελής αιτιολογία και πρέπει να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των οικολογικών οργανώσεων.

Ο Νέστος

Εξάλλου, αύριο Τετάρτη η σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου θα προτείνει να κριθεί παράνομη η από 17.10.2008 υπουργική απόφαση με την οποία χαρακτηρίστηκαν Εθνικό Πάρκο το Δέλτα του Νέστου ποταμού και οι λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα καθώς και οι ευρύτερες περιοχές τους. Οι περιοχές αυτές που είναι χαρακτηρισμένες ως Εθνικό Πάρκο έχουν τεθεί υπό προστασία και επιτρέπεται η κατασκευή ορισμένων μόνο έργων με περιορισμούς ως προς τους όρους δόμησης και την κατάτμηση των ακινήτων.
Η σύμβουλος Επικρατείας θα αναφέρει ότι ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως Εθνικό Πάρκο πρέπει να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Παρ’ όλα αυτά θα αναφέρει ότι μέχρι την έκδοση του Π.Δ. πρέπει να διατηρηθεί η προστασία των περιοχών αυτών.
Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF-Ελλάς, η «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία», η «Καλλιστώ-Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Αγρια Ζωή και τη Φύση», η «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού», η «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης» και το «Δίκτυο Μεσόγειος SOS» και υποστηρίζουν ότι η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει ρυθμίσεις που όχι μόνο δεν προστατεύουν, αλλά αντίθετα θίγουν και υποβαθμίζουν εξαιρετικά ευαίσθητες περιοχές που συγκαταλέγονται στους προστατευόμενους υγρότοπους και οικότοπους.

πηγή: Καθημερινή