11.5.09

Λιθάνθρακας STOP στην Αγγλία. Στην Ελλάδα;

To Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Βρετανίας πέτυχε μια πράσινη νίκη, καθώς ανακοίνωσε ότι κανένας σταθμός παραγωγής λιθάνθρακα δεν θα χτιστεί στη Βρετανία αν δε πληροί τις προδιαγραφές για τη σωστή δέσμευση και αποθήκευση στο υπέδαφος τουλάχιστον 25% των αέριων του θερμοκηπίου άμεσα και 100% μέχρι το 2025.Το υπουργείο πέτυχε την αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής που επικρατούσε μέχρι σήμερα. Σε αυτό συνέβαλε και η μάχη που έχουν δώσει οι οικολογικές οργανώσεις για να ασκήσουν πιέσεις στη βρετανική κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών του CO2. Στην Ελλάδα 50 χρόνια πίσω οι εξελίξεις προχωρούν με τακτικές κοντόφθαλμες, κοστοβόρες και καθόλου κερδοφόρες. Κάποιοι σίγουρα έχουν οικονομικό όφελος…

Novopress