27.5.09

Συλλήψεις λαθροκυνηγών στην Πίνδο

Έπειτα από καταγγελία συνελήφθησαν στις 17/05/09 δύο λαθροκυνηγοί στην περιοχή Δέση πάνω από το Στόμιο εντός της ζώνης Ιβ’ του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου. Οι λαθροκυνηγοί συνελήφθησαν από τους θηροφύλακες της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου να κυνηγούν σπάνιο αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica).
Η λαθροθηρία αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τους λιγοστούς πληθυσμούς του αγριόγιδου στην Ελλάδα. Οι συνθήκες που τη συντηρούν όμως παραμένουν:
- Ανύπαρκτη φύλαξη των βιοτόπων του αγρίογιδου
- Έλλειψη ειδικών επιστημόνων και φυλάκων στις προστατευόμενες περιοχές αλλά και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ήδη υπάρχοντες υπάλληλοι
- Συχνή οριοθέτηση των καταφυγίων άγριας ζωής χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι οικολογικές απαιτήσεις του είδους
- Διάνοιξη ορεινού οδικού δικτύου ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η προσέγγιση των λαθροκυνηγών.

πηγή:zougla.gr