26.3.09

«Κοινωνία μηδέν απορριμάτων»

Η σκωτσέζικη κυβέρνηση σκοπεύει να διαθέσει κονδύλι 18 εκατ.λιρών (περίπου 20 εκατ.ευρώ) στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνία μηδενικών απορριμάτων». Σύμφωνα με τους εμπνευστές του, στόχος είναι η Σκωτία να μην «παράγει» απορρίματα, που σημαίνει ότι τα απορρίματα θα ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιού-νται. Για το στάδιο αυτό, τα χρήματα θα δωθούν στις τοπικές αρχές ώστε να τα χρησιμοποιήσουν για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και τη μείωση του όγκου των απορριμάτων προς εκταφή στις χωματερές. Στόχος της κυβέρνησης ειναι να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης κατά 70% και να μειωθεί ο όγκος των απορριμάτων που προορίζονται στις χωματερές κατά 5% μέχρι το 2025. Μετά το πέρας αυτής της φάσης, προβλέπεται να ξεκινήσει πρόγραμμα διαχωρισμού των οικιακών απορριμάτων, οπως ήδη ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.