26.2.09

Πρόστιμο στη ΔΕΗ Κοζάνης

Πρόστιμο ύψους 40.000 € επέβαλε η νομαρχία Κοζάνης στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για την παράνομη κοπή δέντρων στο δάσος Μαυροπηγής. Αρχικά η ΔΕΗ ζήτησε από τη νομαρχία εξουσιοδότηση για επέμβαση στο δάσος και παράλληλη εκμετάλλευση του εδάφους ώστε να τροφοδοτείται με λιγνίτη ο ατμοηλεκτρικός σταθμός της Πτολεμαΐδας. Η απόφαση που εκδόθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πτολεμαΐδας, έθετε ως όρο την δεντροφύτευση πενταπλάσιας εκτάσεως από την εκμεταλλευόμενη στο δάσος της Μαυροπηγής. Πριν όμως την έκδοση αυτής, η ΔΕΗ είχε ήδη αρχίσει τις εργασίες, κάτι που διαπιστώθηκε από το Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος κατόπιν αυτοψίας. Ακολούθησε αυτοψία του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, που διαπίστωσε την παράνομη επέμβαση της ΔΕΗ στο δάσος Μαυροπηγής, καθώς και γραπτή αποδοχή της παράβασης από πλευράς επιχείρησης. «Δεν είναι θέμα ποσού, είναι θέμα τάξης και συμβολισμού», δήλωσε ο νομάρχης Κοζάνης ενώ η επίσημη αποδοχή του προστίμου από την τοπική μονάδα της ΔΕΗ είναι κάτι που σε αντίστοιχη περίπτωση πέρσι δεν είχε συμβεί, καθώς σε επιβολή προστίμου ύψους 60.000 € για παράνομες αποθέσεις χωμάτων, η εταιρεία είχε καταθέσει ένσταση στον περιφερειάρχη, η οποία εν τέλει απορρίφθηκε.