31.10.08

Λούρος, ένα ακόμα θύμα...

Δυστυχώς ένας ακόμα ποταμός της πατρίδας μας αναγκάζεται να υποστεί τις συνέπειες της αδιαφορίας των κρατικών αρχών και της υπεροψίας των επιχειρήσεων. Ο Λούρος ποταμός πλέον βρίσκεται σε οριακή κατάσταση και είναι επιτακτική η ανάγκη οι βιομηχανικές δραστηριότητες στη γύρω περιοχή να μετριαστούν και να ελεγχθούν.

Tα μόνα μέτρα που πήρε το ΥΠΕΧΩΔΕ για την τραγική κατάσταση που επικρατεί είναι η εισήγηση των επιθεωρητών του για πρόστιμα ύψους 146.200 ευρώ για περιβαλλοντικές παραβάσεις σε 8 από τις 10 ελεγχθείσες εταιρείες της Ηπείρου, που είναι εγκατεστημένες κοντά στο Λούρο ποταμό. Όπως συνέβει και με τον Πηνειό έτσι και στον Λούρο θα αποδειχθεί για ακόμα μια φορά πως η λύση δεν είναι τα πρόστιμα.

Πρέπει να δημιουργηθεί επιτέλους μια πολιτική που πρωταρχικός της στόχος θα είναι η προστασία του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας. Μία πολιτική που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνυπάρξει με το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα.