5.10.07

Φυλετισμός και Οικολογική Συνείδηση

Εάν με τον όρο φυλετισμό εκφράζουμε την συνειδητή ανάγκη και προσπάθεια για διατήρηση και εξέλιξη της διαφορετικότητας μας ως Έλληνες και ως Λευκοί δίχως να υποτιμούμε ή να υπερτιμούμε τη διαφορετικότητα των υπόλοιπων φυλών, τότε από αυτή τη θεώρηση μας δε μπορούμε να αγνοήσουμε το περιβάλλον σύστημα το οποίο μας προσφέρει τα μέσα τα οποία χρειαζόμαστε για να χαράξουμε τη τεχνολογική και πολιτισμική πορεία μας .

Στα πλαίσια λοιπόν αυτά οφείλουμε να προσεγγίζουμε την πορεία μας ως άνθρωποι, ως ομάδα, ως οργάνωση ή ως κοινότητα με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Ο ορισμός αυτός εμφανίστηκε κατά τη δεκαετία του 90 και είναι ο ορισμός εκείνος ο οποίος θα χαράξει ( ή καλύτερα θα έπρεπε ήδη να χαράζει) την εξέλιξη των κοινωνιών. Με τον όρο λοιπόν αειφόρο ανάπτυξη εννοούμε την κοινωνική, οικονομική κα τεχνολογική ανάπτυξη μας η οποία όμως θα βρίσκεται σε μία ισορροπία με το περιβάλλον.

Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τα αγαθά που του προσέφερε η φύση δίχως να ενδιαφέρεται για το κατά πόσο αυτά ανανεώνονται ή κατά πόσο θα μπορεί να τα εκμεταλλεύεται. Τα φαινόμενα όμως τα οποία εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια (φαινόμενο θερμοκηπίου, καταστροφή της στρατοσφαιρικής στοιβάδας του όζοντος, όξινη βροχή, σωματίδια PM10, αιθαλομίχλη κ.λ.π.) καθώς επίσης και οι πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων αποτελούν χαρακτηριστικά σημεία προειδοποίησης για το επίπεδο επικινδυνότητας που βρισκόμαστε και που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον.
Η ίδια μας η ύπαρξη λοιπόν δεν εξαρτάται μόνο στη τάση ενός λαού να αναμειχθεί με άλλους, στην υπογεννητικότητα ή στην διασπορά αλλά και στην δυνατότητα να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το ευρύτερο «σπίτι» μας το οποίο είναι η φύση. Φυσικά δε πρέπει να περιορίζουμε την προσπάθεια αυτή στα πλαίσια ενός πληθυσμού ή μίας φυλετικής ομάδας αλλά θα πρέπει να επιτευχθεί μία καθολική ανθρώπινη συνεργασία.

Ανήκοντας σε μία ευρύτερη πολιτικοκοινωνική ομάδα λοιπόν η οποία εναντιώνεται στην παγκοσμιοποίηση, πιστεύει στην αξία της φυλής , προσπαθεί να διατηρήσει ζωντανό το ιδανικό της Πατρίδας και παλεύει για την επιβίωση του Ελληνισμού οριοθετούμε τα πεδία δράσης μας παρά πέρα από εκεί που μέχρι σήμερα οι συγγενείς προϋπάρχουσες πολιτικές ομάδες είχαν θέσει. Η συνείδηση μας είναι αυτή η οποία μας κινεί για να πράττουμε και αφού στις επιπτώσεις των πράξεων μας θα συναντήσουμε και την οικολογία τότε είναι χρέος μας να την εντάξουμε στις ανησυχίες και στον αγώνα μας. Προσπαθώντας να εντάξουμε την οικολογική θεώρηση του κόσμου στην καθημερινότητα μας προσπαθούμε για να διαφυλάξουμε το σήμερα και το αύριο της γειτονιάς μας, της πόλης μας, της Ελλάδας μας και της Γης ολόκληρης. Μπορεί τέτοιες θεωρήσεις να φαντάζουν ονειρικές αλλά είναι πέρα για πέρα ρεαλιστικές μιας και το σύνολο αποτελείται από επιμέρους αθροιστικές μονάδες. Αν κάποιος ξεκινήσει, θα ακολουθήσουν κ άλλοι και αυτοί οι άλλοι θα φέρουν κ άλλους. Άλλωστε αν εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι επιδιώκουν να πράττουν το σωστό αγνοώντας τυχόν αποδοκιμασία η χλευασμό του πλήθους τότε ποιοι είναι...

Ανοίγουμε λοιπόν νέους δρόμους χαραγμένους από τα αιώνια ιδανικά μας αλλά καλουπωμένους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Για να μπορούμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας Έλληνες και Ανθρώπους θα πρέπει να αγωνιστούμε για τη διαφύλαξη και των δύο αυτών χαρακτηριστικών μας. Και τα δύο αφορούν το πνεύμα, τη συμπεριφορά, τη γνώση, τα όνειρα, τα ιδανικά αλλά και την αντιμετώπιση του Κόσμου που μας περιβάλλει…
Φαέθων