2.5.10

Η προστασία του Υμηττού

Ο Υμηττός είναι πηγή οξυγόνου για την Αθήνα αλλά και καταφύγιο και σπίτι για πολλά είδη ζώων. Είναι από τα πιο όμορφα μέρη για να περνάει κανείς τον ελεύθερο του χρόνο θέλοντας να ξεφύγει από την ρουτίνα της καθημερινότητας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Υμηττός μπαίνει σε καθεστώς προστασίας με προεδρικό διάταγμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το διάταγμα θα υπάρξει μια πολύ σαφής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας. Στην πρώτη ζώνη απαγορεύεται η δόμηση ενώ παράλληλα η έκταση της θα αυξηθεί κατά 25% σε σχέση με την δεύτερη ζώνη στην οποία θα επιτρέπεται η υπάιθρια αναψυχή για όλους, η γεωργία και οποιαδήποτε είδους εκπαίδευση. Σημαντικό είναι επίσης ότι στην ίδια ζώνη θα επιτρέπεται και η ανέγερση κάπιου κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Η δεύτερη ζώνη θα έχει εμβαδόν 40 στρέμματα και ο μέγιστος συντελεστής δόμησης είναι 0,2. Επιπλέον απομάκρυνση των λατομείων μέσα σε διάρκεια 2 ετών. Στην Τρίτη ζώνη θα επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση καθώς πρόκειτε για ζώνη αρχαιολογικής προστασίας. Στην τέταρτη ζώνη συμπεριλαμβάνεται το μητροπολιτικό πάρκο του Γουδή και το και το νέο μητροπολιτικό πάρκο των Ιλισίων. Τέλος στην τελευταία ζώνη(Πέμπτη ζώνη ) θα επιτρέπεται μόνο υπο κάποιους περιορισμούς η χρήση νεκροταφείων.