29.3.10

Η Βιολογική Κοσμοθεωρία

Η Εθνικοσοσιαλιστική ιδέα σχετίζεται ελάχιστα με την έννοια πολιτική κατα την κοινή χρήση του όρου! Οι σημερινοί πολιτικοί οργανισμοί προσπαθούν να συνθέσουν ένα πολιτικό πρόγραμμα , αρκετά ασαφές , αόριστο και ελκυστικό , ώστε να μπορούν να προσελκύσουν την απαραίτητον δια την κοινοβουλευτικήν τους ισχύν ψηφαγέλη και ως οι "εκλεκτοί του λαού" να ιδιοποιούνται χάριν αυτών των ιδίων και ίσως και των ψηφοφόρων τους , το μέγιστον δυνατόν μερίδιον του κοινωνικού προιόντος εις βάρος άλλων. Η πεμπτουσία του εθνικοσοσιαλισμού ευρίσκεται πολύ πέραν αυτού του επιπέδου ...είναι μια κοσμοθεωρία , μια πλήρης και αυταρκής φιλοσοφία της ζωής καλύπτουσα κάθε πλευράν της ανθρώπινης υπάρξεως.Κατά την ουσία της η εθνικοσοσιαλιστική ιδέα υπερβαίνει όχι μόνο την Λευκή Φυλή και την εποχή μας αλλά τελικώς εκφράζει εκείνην ακριβώς την μυστηριώδη και αλάνθαστη σοφία δυνάμει της οποίας η φύσης ζεί και δημιουργεί . Δηλαδή ο Εθνικοσοσιαλισμός αποτελεί την συνειδητή έκφραση των θεμελιωδών Νόμων της φύσεως που διέπουν την ζωή μας. Αφετηρία του είναι η απεριόριστή αγάπη προς την δημιουργία σ ’ολη της την πολλαπλότητα, ο αβίαστος βαθύς σεβασμός της σοφίας της φύσεως και η αυθεντική διακαής βούληση διατηρήσεως της ζωής που ειναι απόκυημα αυτής της σοφίας , δια της οργανώσεως της ανθρώπινης κοινωνίας συμφώνως προς αυτούς τους θεμελιώδεις νόμους. Συνεπώς ο Εθνικοσοσιαλισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαρμογή των φυσικών και βιολογικών νόμων επί των διαφόρων περιοχών της ανθρώπινης ζωής.Προβάλλετε σήμερα ο ισχυρισμός οτι μια Εθνικοσοσιαλιστική θέση οδηγεί σε πόλεμο και σε απόπειρες καταπιέσεως άλλων εθνών, πρόκειται περί ανόητου παρερμηνεύσεως και διαστρεβλώσεως. Απεναντίας μάλιστα μόνο αυτός αναγνωρίζει και επιθυμεί την ύπαρξη των φυλετικών και πολιτισμικών διαφορών και συνάμα σέβεται την πολιτισμική και φυλετική ταυτότητα άλλων λαών. Για τον Εθνικοσοσιαλισμό η διαφορά ειναι μέρος της φυσικής τάξεως και επιθυμούμε συνεπώς να διατηρήσουμε αυτήν την τάξη με όλες της τις διαφορές μεταξύ φυλών, λαών και ατόμων. Δεν έχουμε την παραμικρή επιθυμία να κάνουμε μια φυλή νέγρων να υιοθετήσει την θρησκεία μας , να τρώγει την τροφή μας και να χρησιμοποιεί τους νόμους μας. Θέλουμε να βρουν μόνοι τους οι άλλοι λαοί τον δικό τους δρόμο μέσα στο μέλλον. Θα μας ηταν βεβαίως ευχάριστο να συνεργαστούμε μαζί τους αν αυτό θα πρόσφερε αμοιβαία οφέλη, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν θα τους ενοχλήσουμε. Δεν επιζητούμε καμία σύγκρουση με κανέναν, απλώς θέλουμε να αφεθούμε στην ησυχία μας. Μια κοινωνία αποτελούμενη απο ένα συνοθύλευμα φυλών , θρησκειών και βιοθεωριών δεν συνιστά , ασφαλώς (και παρα τον συνήθη μοντέρνο ισχυρισμού περί του αντιθέτου) έκφραση πνευματικού και πολιτισμικού πλούτου, αλλά αποτελεί θλιβερή συσσώρευση στερούμενου νοήματος και βαθύτατου λόγου υπάρξεως. Ένδειξη αποσύνθεσης του έθνους και της πλήρης διαλύσεως κάθε μέτρου και κάθε αξίας. Μόνο σε μια πραγματική ομογενή κοινότητα αποτελούμενη από ανθρώπους του αυτού πολιτισμού, ιστορικού και βιολογικού υποβάθρου και με αυτούς περί του μέλλοντος πνευματικούς οραματισμούς δύναται το άτομο να βρει την γαλήνη του νου και της εσωτερικής ασφάλειας που έχει ανάγκη. Μόνο με μια Εθνική κοινότητα μοίρας πραγματοποιεί ο άνθρωπος την αιώνια Ζωή ! - Εθνικοσοσιαλισμός Η Βιολογική Κοσμοθεωρία Polv H. Rus-Knudsen - Χρυσή Αυγή, 1989