11.3.09

Διαρροή 200 τόνων πετρελαίου (!)

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από την τοπική εφημερίδα Χρόνος της Κοζάνης τα παρακάτω:
Διαρροή πετρελαίου, όπως ανακοι-νώθηκε, σημειώθηκε στις εγκα-ταστάσεις του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009, η οποία διαπιστώθηκε από το προσωπικό της απογευματινής βάρδιας, σε συνδετήριο εξάρτημα αγωγού πλήρωσης δεξαμενής πετρελαίου. Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής, μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν από τον Διευθυντή του Σταθμού κ. Θεόδωρο Παπαδέλη, ζήτησε να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης.
Με εντολή του Νομάρχη κλιμάκιο υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης μετέβη άμεσα στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και πραγματοποίησε αυτοψία.Κατά την αυτοψία του κλιμακίου διαπιστώθηκε ότι:
•Η ποσότητα του πετρελαίου που διέρρευσε είναι περίπου διακόσιοι (200) τόνοι.
•Έγινε συγκράτηση της διαρροής στην εφεδρική δεξαμενή καθίζησης του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
•Τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα και απορροφητικά υλικά στην έξοδο της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, προκειμένου να αποφευχθεί διαρροή πετρελαίου προς το κανάλι απορροής των επεξεργασμένων αποβλήτων του Σταθμού.
-------------------------------------------------------------------------------------
Τελικά αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και όντως δεν έφτασε αυτή η τεράστια ποσότητα πετρελαίου στα αρδευτικά κανάλια καθώς τότε δεν θα μιλούσαμε για ατύχημα αλλά για τραγωδία.
Αυτή τη φορά κατάφεραν και έσωσαν, έστω και έτσι, την κατάσταση, ποιος όμως μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό στους κατοίκους της Κοζάνης, στα γύρω χωριά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες;
Επίσης σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της Κοζάνης ενημερώθηκαν τυχαία για αυτό το συμβαν και όχι από τις αρμόδιες αρχές αλλά από άλλους πολίτες.
Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και οι κάτοικοι της περιοχής ζούνε κάθε μέρα με το φόβο του επόμενου "ατυχήματος".