17.6.08

Λύκοι σας παρακαλώ μην κλαίτε

Φάρλεϋ Μόατ
«Λύκοι σας παρακαλώ μην κλαίτε»

Η προσωπική μαρτυρία ενός ανθρώπου που έζησε δυο καλοκαίρια και ένα χειμώνα στην Αρκτική παρατηρώντας μια οικογένεια λύκων. Οπως κυλάει η διήγηση, αποκαλύπτεται το μέγεθος της προκατάληψης με την οποία αντιμετώπιζαν τους λύκους στην Αμερική μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο σκοπός της αποστολής ήταν να τεκμηριωθεί επιστημονικά αυτή η προκατάληψη αλλά η περίεργη συμβίωση με τους λύκους οδήγησε το συγγραφέα σε τελείως διαφορετικά συμπεράσματα. Με διάθεση ειρωνείας και μεγάλες δόσεις χιούμορ, ο Φάρλεϋ τελικά καυτηριάζει τον δυτικό αυτάρεσκο ανθρωποκεντρισμό, τα αποτελέσματα του οποίου είναι εμφανή στην εξαφάνιση των ειδών.


Σωκράτους 48, Ομόνοια, 104 32 ΑΘΗΝΑ

τηλ/fax:210 52 42 876