5.6.08

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος!

Σήμερα θυμόμαστε τα καμένα δάση

Σήμερα προβληματιζόμαστε για το τι αναπνέουμε

Σήμερα δε πετάμε σκουπίδια στο δρόμο

Σήμερα σκεπτόμαστε κάτι που είχαμε ακούσει και λέγεται ανακύκλωση

Σήμερα διαβάζουμε άρθρα για τις Α.Π.Ε.

Σήμερα γκρινιάζουμε για τους ΧΥΤΑ που ποτέ δεν έγιναν

Σήμερα βλέπουμε πολλά αμάξια γύρω μας

Σήμερα κοιτάζουμε τη θάλασσα που έγινε χαβούζα

Σήμερα γιορτάζουμε τη παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος και από αύριο επιστρέφουμε στους κανονικούς ρυθμούς ζωής....