9.5.08

Και μία πρωτιά...


Δεν είμαστε από αυτούς που τα βλέπουν όλα σκούρα, κακά και ανάποδα. Αλλά τα βλέπουμε σίγουρα από τη δική μας σκοπιά. Το αεροδρόμιο σε Ελληνικό έδαφος και όχι το Ελληνικό αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατέκτησε τη πρώτη θέση σε διεθνή οργανισμό Πράσινων Κτιρίων. Και λέγοντας Πράσινα Κτίρια εννοούμε στη παρούσα περίπτωση την λειτουργία των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου με τέτοιο ενεργειακό σχεδιασμό που να μειώνονται όσο το δυνατόν οι εκπομπές των ρύπων που οφείλονται για πληθώρα περιβαλλοντικών προβλημάτων (όπως το διοξείδιο του άνθρακα). Μάλλον και το περιβάλλον στην Ελλάδα θέλει το Γερμανό του...http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenbuilding/