21.5.08

Επιτέλους θεωρείστε τα Εγκλήματα!


Διαφυγή η απελευθέρωση ραδιενέργειας στο έδαφος, το νερό ή τον αέρα; Διάθεση αποβλήτων; Αλόγιστη παραγωγή αποθήκευση και μεταφορά πυρηνικών; Κατοχή η δολοφονία προστατευμένων ειδών; Φθορά μνημείων; Παραγωγή προϊόντων με στοιχεία που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος; Εγκλήματα!

Επιτέλους σήμερα, 21 Μαΐου, θα ψηφίσει το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ώστε να αντιμετωπίζονται οι ανωτέρω πράξεις ως εγκλήματα έπειτα από τη πρόταση του Γερμανού συντηρητικού Hartmut Nassauer. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να δρομολογηθεί σταδιακά μία πιο αυστηρή αντιμετώπιση των βιομηχάνων οι οποίοι εκμετταλευόντουσαν μέχρι σήμερα τις διαφορετικές νομοθεσίες που υπάρχουν σε κάθε χώρα πάνω στο θέμα της ρύπανσης.

Σύνδεσμος : http://euobserver.com/9/26180