9.12.07

Η ουσία της Εθνικοσοσιαλιστικής σκέψης

«Αναγνωρίζουμε ότι ο χωρισμός της ανθρωπότητας από τη φύση, από τη ζωή, οδηγεί στην αυτοκαταστροφή της ανθρωπότητας και στο θάνατο των εθνών. Μόνο μέσω μιας επανενοποίησης της ανθρωπότητας με τη φύση μπορούν οι άνθρωποί μας να γίνουν ισχυρότεροι. Αυτό είναι το θεμελιώδες στοιχείο των βιολογικών στόχων της εποχής μας.
Η ανθρωπότητα απο μόνη της δεν είναι πλέον η εστίαση της σκέψης, αλλά μάλλον η ζωή σαν σύνολο…Αυτή η προσπάθεια προς τη συνεκτικότητα με το σύνολο της ζωής, με τη φύση την ίδια, φύση μέσα στην οποία γεννιόμαστε, αυτή είναι η βαθύτερη έννοια και η αληθινή ουσία της Εθνικοσοσιαλιστικής σκέψης.»

Ernst Lehmann, Biologischer Wille.
Το Wege und Ziele biologischer Arbeit im neuen Reich